RUM   

Rummets relation till vår konkreta kroppslighet och som en bild av hur vi existerar i tid och rum.

KONTRASTER 

Kontraster är intressanta, massa- lätthet, mörkt-ljust, eld- vatten. Det jordnära och hårda möter det skira, rörliga och lätta. 

LERA
Naturlig, sträv, len, sinnlig och taktil. När man betraktar en figur i lera, känner man tyngden, rörelsen och formen i sig själv.

Back to Top